Logotype

Senaste nyheterna:
Tack för i år! (2017-05-19) »
I morgon är det dags! (2017-05-17) »

ElektronikEXPO samarbetar med:


Seminarier 2014

På programmet 2014 var:

Internet of Things - I industriell miljö

FAE: Thomas Ginell - Linear Technology

FAE: Mats Hellberg - Linear Technology

ltcThomas Ginell utvecklar begreppet med trådlösa nätverk wireless mesh network med inriktning mot industriella applikationer och miljöer. Här presenteras inledningsvis grundläggande idéer och teknik kring nätverk i allmänhet och vilka problem man kan stöta på inom industri. Därefter vänds fokus mot ”Dust networks” med ”WirelessHART” och ”SmartMesh IP”

Läs mer om detta på: http://www.linear.com/products/wireless_sensor_networks_-_dust_networks

To make or buy? – Använda COTS eller utveckla själv

Director of Sales: Patrik Björklund - Tritech

tritechAllt fler industriella produkter kräver idag inbyggda, intelligenta system med mer komplexitet och prestanda. Samtidigt har företagen mindre resurser för utveckling av hårdvara än tidigare och utveckling av mjukvara blir mer omfattande. Marknaden ställer dessutom ofta krav på kortare utvecklingstider. Dessa trender gör att det blir vanligare att industriföretag väljer att ta in färdiga byggblock och teknikplattformar i sina produkter. Det finns också ett ständigt växande utbud av inbyggnadsmoduler och kort för olika teknikområden att välja mellan. Vi kommer att titta på vilka områden där färdiga byggblock och moduler vinner mest mark, och vilka faktorer som typiskt är avgörande för att fatta beslut om man skall utveckla själv från grunden, eller integrera COTS (Commercial-Off-The-Shelf)-lösningar.

http://tritech.se/

Digitala isolatorer

FAE: Patrik Johansson – Analog Devices

adi logo smallGalvanisk isolering är ibland nödvändigt att lägga in för att uppfylla funktionskrav och gällande säkerhetsbestämmelser. Men när isoleringen placeras direkt i en dataväg skapas också fördröjningar och systemets prestanda försämras. En optokopplare ökar strömförbrukning, storlek och kostnad. Digitala isolatorer är då en alternativ lösning.

Patrik Johansson talar om detta och hur denna teknologi har tagit fart de senaste åren och erbjuder säkra, tillförlitliga och enkla lösningar. iCoupler har i detta sammanhang flera fördelar som storlek, kostnad, prestanda och livslängd jämfört med traditionella optokopplare.

Läs mer om detta på: http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/products/index.html

 

Förbättra din beställarkompetens

Kompetenscenterchef: Bernt Henriksen – Prevas

prevasBernt Henriksen har lång erfarenhet av det arbete som genomförs innan en beställning. Arbetet består av flera steg som inte går att hoppa över eller hasta igenom. Ett väl utfört arbete i beställningsfasen minimerar risken för kostsamma problem och svårigheter längre fram. Bernt talar om vikten av förstudier, kravhantering, förfrågningar, offerter och upphandlingsförfarande som i slutänden leder till en genomarbetad och bra beställning. Det finns verktyg som kan hjälpa dig!

http://www.prevas.se/

Ingjutning av elektronik

VD: Stefan Grönqvist – Aros Polymerteknik

aros polymerteknik

Stefan Grönqvist ger en inblick i teknik och möjligheter med att limma, täta och gjuta in. Focus ligger på applikationer omkring elektronik (kretskort och kablage) men en viss generell genomgång görs också. Varför man väljer en viss typ av lim, höga/låga temperaturer, kemiskt tåliga, elektriskt ledande o.s.v.? I vissa applikationer finns inga alternativ och då får man anpassa produktionen på bästa sätt till limmets egenskaper. Dessa frågeställningar gäller också vid ingjutning men här behöver man också ta hänsyn till mekaniska egenskaper såsom slagtålighet och elasticitet.

Vilka av dessa material och tekniker kan man själv hantera i sin verksamhet med tanke på skyddsutrustning och arbetsplatsernas utformning - Och när måste man vända sig till specialister?

http://www.polymerteknik.com/frameset.asp

 

Designmetod för mjukvarudriven FPGA-SoC utveckling

David Bauman – Xelmo

xelmoDesign och verifiering av nya FPGA och FPGA-SoC blir alltmer utmanande. Dagens systemarkitekter behöver handskas med alltfler parametrar; ökad komplexitet för design- och verifiering, time-to-market, begränsningar i storlek- och effektförbrukning. Samt att kravspecifikationer förändras över tid.

David Bauman berättat här om hur man kan hantera dessa frågor genom att använda ny mukvarumetodik på ARM baserade FPGA-SoC via Altera Open-CL eller Xilinx Vivado HLS

http://www.xelmo.com/index.html

Presentation av branchorganisationen

Styrelseledamot: Mikael Joki

svensk elektronik

Svensk elektronik informerar om sin verksamhet i allmänhet samt om organisationens arbete med ansökningar till SIO (Strategiska Innovationsprogram). SIO är ett program som syftar till att stödja forskning och innovation som bedöms vara av vikt för landet. Programmet administreras av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

http://svenskelektronik.se

ESD - En dold kostnad i elektronikindustrin.

Produkter och Utbildningar: Stefan Hansson – ARMEKA

armekaStefan Hansson har lång erfarenhet av kvalitets- och produktionsfrågor inom elektronikindustrin. Elektrostatisk urladdning och påverkan på dagens känsliga elektronik är inte endast knutet till elektroniktillverkarna och konstruktörer. I det bredare perspektivet finns dolda kvalitetsbristkostnader som kan orsaka stora kostnader för både leverantörer och slutkunder. Stefan talar om uppkomst av statisk elektricitet och de kunskapsbrister som råder i industrin och vilka effekter det kan ha.

 http://www.armeka.se/

 

 

 

Schema

ElektronikEXPO öppnar för besökare 09:00 och pågår till 16:30.

massdag besokare

 

Seminarier enligt följande schema. 

 

 

TID

 

EXPO öppnar

09:00

 

Invigning

09:10 - 09:20

Västerås stad hälsar besökare, utställare och föreläsare välkomna.

Seminarium

09:30 - 10:00

Digitala isolatorer

Analog Devices- Patrik Johansson

Seminarium

10:00 - 10:45

To make or buy? – Använda COTS eller utveckla själv

Tritech- Patrik Björklund

Paus

10:45 - 11:00

 

Seminarium

11:00 - 11:45

Ingjutning av elektronik

Aros Polymerteknik- Stefan Grönqvist

Seminarium

11:45 - 12:15

ESD - En dold kostnad i elektronikindustrin.

ARMEKA- Stefan Hansson

Seminarium

12:15 - 12:30

Presentation av branchorganisationen

Svensk Elektronik- Mikael Joki

LUNCHPAUS

 

 

Seminarium

13:15 - 14:00

Internet of Things - I industriell miljö

Linear Technology- Thomas Ginell & Mats Hellberg

Seminarium

14:00 - 14:45

Designmetod för mjukvarudriven FPGA-SoC utveckling

Xelmo- David Bauman

Paus

14:45 - 15:00

 

Seminarium

15:00 - 15:30

Rymdrobotik

MdH- Fredrik Bruhn

Seminarium

15:30 - 16:15

Förbättra din beställarkompetens

Prevas- Bernt Henriksen

EXPO stänger

16:30

 

 

Vad har media skrivit om ElektronikEXPO?

 

Mediapartner:

 
Kontakta oss:AGSTU AB

Westcomp AB

Analog Devices

Automation Region

DELTA

Helag AB

Kohsel Elektronik A/S

Elektroniktidningen

InnoFour

AMGAB Specialkabel

 

ElektronikEXPO • info@elektronikexpo.se • 021-448 50 60 Sitemap |  RSS