Logotype

Senaste nyheterna:
Tack för i år! (2017-05-19) »
I morgon är det dags! (2017-05-17) »

ElektronikEXPO samarbetar med:


Seminarier vid ElektronikEXPO 2015:

Missade ni fjolårets seminarier eller bara vill fräscha upp minnet kan ni läsa om dessa här. Klicka på logotypen så kommer ni till föredragshållarens företag.


Ögonstyrning - Inte framtid, tillgängligt idag.


Vice President Software partners: Anders Olsson - Tobii Technology AB

Anders kommer kort gå igenom historien runt ögonstyrning, för att därefter fokusera på vad som finns idag och vilka möjligheter det kan skapa inom olika system och produkter. Hur kan man till exempel förbättra produktivitet och användarvänlighet med Ögonstyrning inom produkter, processer, produktion och övervakning? Vad ska man tänka på när man vill integrera Ögonstyrning i sina produkter och/eller sin mjukvara för att få maximal effekt?

 


Framtidssäkring av inbyggnadslösningar genom framåtblickande termisk design.


Applications Engineering Manager: Jussi Myllyluoma - EG Electronics

eg electronicsAtt använda inbyggnadsmoduler är ofta ett attraktivt sätt att framtidssäkra konstruktioner. Problem kan dock uppstå när modulen skall uppgraderas, och komponenter har bytt plats på ett sätt som gör att tidigare anpassade kyllösningar måste konstrueras om. Alternativet är ofta att förlita sig på modultillverkarens egna kyllösningar, som inte alltid är optimala, och sällan tillåter att konstruktionens formfaktor slimmas så långt som elektroniken ensamt skulle tillåta. Men finns det en tredje väg? Kan man konstruera kyllösningar som på ett kostnadseffektivt sätt kan anpassas både efter konstruktionens unika förutsättningar och efter godtyckliga ändringar i modulernas topografi?

 


ASIC för BitCoin.


FPGA/ASIC designer: Michael Unnebäck - KnC Miner

kncminer4-140x40KnC är världens ledande tillverkare av utrustning för verifikationsverifiering av virtuella valutor. Michael kommer att berätta om hur de på mindre än två år utvecklat tre olika ASIC:ar för detta i 28, 20 och 16 nm. Föreläsningens fokus kommer att vara på hur man går från idé till volymproduktion på kort tid.

 Den fjärde industrirevolutionen - Fabriken kopplar upp sig.


Key Account Manager: Johan Ydeskog- Rockwell Automations

rockwell automation

Digitalisering av produktionen kan vara nyckeln till framgång men det krävs stor kunskap för att fatta rätt investeringsbeslut. I dag pratar vi om att integrera produktionslinjer och hela fabriker. Öppna automations- och mjukvaruplattformar förenar produktionen med informationsflödet i företaget för att underlätta beslutsfattandet, öka flexibiliteten och göra produktionen mer effektiv. Mycket av arbetet handlar om att synliggöra möjligheterna till förbättringar genom att mäta utfallet, jämföra senaste körningen med förra veckans toppresultat eller visa energiförbrukningen per producerad enhet. Att IT i produktionen blir allt viktigare är vi alla överens om. Vilka krav ställs på systemen som skall kopplas upp och hur ser standarden ut? "

 


EtherCAT i industriella styrsystem.


Product Manager EtherCAT Solutions: Mikael Hedén - RT-Labs
Sales Manager: Henrik Linden – RT-Labs

RT-LABS LOGO NOTAG RGB 800x349

På rt-labs är vi experter på utveckling av inbyggda system med EtherCAT-stöd. EtherCAT är en jämförelsevis ny Ethernet-baserad fältbuss, ursprungligen framtagen för traditionell automation, men används allt mer för alla typer av inbyggda system. EtherCAT har en master/slav-arkitektur med realtidsprestanda och cykeltider ner mot ett fåtal mikrosekunder. Presentationen tar upp grunderna i EtherCAT och hur rt-labs använder EtherCAT i industriella styrsystem för att skapa kostnadseffektiva produkter på kompakta MCU'er. Eget IP och öppna lösningar utan behov av dyra PLC'er system förenklar utvecklingen och kortar ledtiden.ARM kontra x86 - Designöverväganden för inbyggnads-segmentet.


Product Manager: Robert Helenius – Hectronic

hectroniccmyk - 196x37ARM är på väg mot allt högre klockfrekvens, kraftfullare arkitektur (64 bit) och därmed också betydligt mer värme. Intel har under en lägre tid försökt att bli accepterad som processor i Mobiltelefoner (där ARM har dominerade ställning). ARM kommer underifrån samtidigt som x86 kommer uppifrån och rör sig ned i de domäner där ARM har dominerat. Det område där dessa överlappar är ganska tydligt och det kommer att bli allt större framöver. Ofta har tekniker olika ”uppfattning” om ARM kontra x86 – dessa är alla gånger inte så objektiva. Seminariet har som avsikt att ta död på en del myter och försöka göra en någorlunda objektiv jämförelse.Projekt ENESCA - Skapandet av framtidens energilagringsplattform.


Investment manager and business developer: Mateo Santurio - Uppsala Universitet, Projekt Enesca.
Doktorand: Petter Tammela- Uppsala Universitet, institutionen för teknik
vetenskaper.

enesca 198x50

Enesca är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som leds av Uppsala universitet, och där målet är att skapa en energilagringsplattform för olika typer av applikationer. Fördelarna är superkondensatoregenskaper kombinerat med att det är fritt från metaller (brännbart), flexibelt (formbart/böjbart), och utan risker förknippade med battericeller. Prototypcellen är symmetrisk där elektrodmaterialen består av polymerbehandlad cellulosa, och separator är papper indränkt i saltvatten.Planning, Implementation and Verification of DDR3 Memory Arrays.


Applications Consultant: Bob Sadowski - Quadra Solutions Ltd

Quadra Solutions

Engineers are frequently required to trade off cost against functionality when selecting the best controller for their design project, yet those choices often predetermine the type and format of dynamic memory to be used.

DDR3 offers significant benefits in performance and value but demands more attention be paid to net topology and conformance to rules and constraints, so efficient constraint management becomes fundamental to the design process.

Effective PCB placement and routing tools must share and implement all of these design constraints and enable verification, and subsequent documentation, of both physical and electrical characteristics including Signal Integrity and Power integrity.

The CADSTAR High Speed design Suite provides a fully integrated environment for the planning, implementation, verification and documentation of memory arrays in H.D.I. (High Density Interconnect) PCB layouts.

 


 

Wireless Charging - “Grab and Go” for your mobile device.


Regional Sales Manager Nordic: Adam Kalinsky - Freescale

freescale logoFreescale wireless charging products are industry compliant system solutions supported by the Wireless Power Consortium (WPC) and the Power Matters Alliance (PMA) standards for both transmitter and receiver wireless charging applications. These products offer a broad range of choices based on the needs of the end application. Freescale offers solutions from low power 5-Watt to medium power 15-Watt for the consumer, industrial, and automotive markets consisting of the transmit/receiver controller IC, associated software, evaluation boards and reference designs.
(föreläsningen är på engelska, diskussionen efter kan ske på svenska)

 


 

Distribuerad utveckling - Fördelar och utmaningar.


PhD, Senior Researcher: Stig Larsson - SICS Swedish ICT Västerås

swedish ict

När man vill använda resurser som finns utanför den egna lokala organisationen så finns det ett antal faktorer som man behöver ta hänsyn till. Bland dessa finns tillgång till kompetens, längd på samarbetet, krav på närhet, intern kompetens att jobba med externa partners, kulturella skillnader och behov av olika typer av kommunikationskanaler. Vi går igenom olika skäl till att använda samarbetspartners för delar av sin produktutveckling samt hur man kan hantera de utmaningar och risker som finns. 

Varför dyra omkonstruktioner? - Klara EMC-provet redan första gången.


Manager Marketing and Sales: Tony Soukka - EMC Services Elmiljöteknik AB

emc services logoAv de elektronikprodukter som testas i EMC-labb idag är det en stor del som inte klarar kraven vid första provningstillfället. Resultatet blir oftast en omkonstruktion och sedan en omprovning, vilket är både kostsamt och tidskrävande. Vad kan man göra för att produkten kommer klara de ställda lagkraven och/eller kundkraven redan vid första provningstillfället? Vad kan man göra med hjälp av granskning för att minska antalet omprovningar?ElektronikEXPO • info@elektronikexpo.se • 021-448 50 60 Sitemap |  RSS